Welcome to our Website!info@yoursite.com

Tussentijdse toets
€ 245,00

Started on 1 June 2017

Dit is een toets welke wordt afgenomen door een CBR-examinator. Na afloop van de toets wordt tussen de examinator en de kandidaat besproken wat de verbeterpunten voor het echte examen zijn en wat er nu voldoende is. Verder kan er vrijstelling voor bepaalde onderdelen (bijvoorbeeld de bijzondere manouvres) worden behaald zodat je deze op het examen niet nogmaals hoeft te doen. Doorgaans vindt de ttt zo’n drie weken voor het examen plaats.